index2.php

» Vrij Onderzoek


Vrij onderzoekHet denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan het belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om 't even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent
het einde
van alle denken.

H. Poincaré


De methode van het vrij onderzoekDe methode van het Vrij Onderzoek veronderstelt dat elk probleem, zij die van wetenschappelijk, menselijk, sociaal, of economisch belang, onderzocht wordt op een vrije, gelijke manier zonder enige tussenkomst van autoriteit, dogma of onder welk vooroordeel. De VUB, en haar moederuniversiteit ULB, baseren hun onderwijs en hun wetenschappelijk onderzoek op deze methode, en dit, zij dat op impliciete of expliciete manier, sinds haar oprichting in 1834. Het Vrij Onderzoek gaat boven de universitaire methodologie, zij dient ook toegepast te worden op het dagelijkse leven.

Het principe van het vrij onderzoekHet principe van het Vrij Onderzoek veronderstelt, op bredere basis, het verwerpen van ieder argument van bovenaf, voornamelijk in het wetenschappelijk, filosofisch, politiek of moreel onderzoek. Het veronderstelt de opeising van eenieders recht tot absolute vrijheid, de vrije ontwikkeling van het kritisch menselijk denken en de garantie voor gelijk wie hier vrij over te beschikken.

Scientia vincere tenebras: Wetenschap overwint het duister.
Voor de wetenschapper is dit een troostende gedachte.
De paus mocht ieder die aan zijn gezag twijfelde dan op de brandstapel zetten,
de Aarde draait toch rond de Zon.
Het is gevaarlijk in het verkeerde land op het verkeerde tijdstip gelijk te hebben,
zoals Galileï ondervond,
maar als je duistere ideeën confronteert met onweerlegbare feiten,
dan zal zelfs de Romeinse curie overstag moeten (na wat eeuwen).

Dr. L. Bonneux, Natutec 2002