index2.php

» Reglement


B.a) Silentium, Verbum en Tempus • Er moet onmiddellijk stilte zijn telkens:

  • de praeses het gebiedt met het kommando : "silentium" .
  • tijdens de plechtigheden.
  • tijdens een speech en het zingen.

 • Enkel de praeses mag het silentium onderbreken of beëindigen.

 • Verlangt een lid van de corona het woord, dan steekt hij zijn hand omhoog en richt zich tot de praeses met: "Senior, verbum peto" . De praeses geeft toestemming met "Habes" of weigert met "Non habes" . Na toestemming van de praeses staat het lid van de corona op wanneer hij zich richt tot de praeses of de corona. Schachten vragen eerst het woord aan hun schachtentemmer, die hen al dan niet de toestemming geeft aan de praeses het woord te vragen.

 • Wanneer het lid van de corona zijn toespraak beëindigd heeft richt hij zich tot de praeses met "Dixi" en zet zich neer.

 • De praeses heeft ten allen tijde het recht iemand het woord te ontnemen.

 • De "Tempus commune" of "Tempus pissendum" wordt door de praeses gegeven als hij het nodig acht. Tijdens deze tempus worden de regels van de Codex opgeschort (die van de meisjes helaas niet) en mag iedereen de clubtafel verlaten. Deze tempus duurt ca. vijf minuten. Een "Tempus privatum" geldt slechts voor één commilito. Deze vraagt : "Senior, tempus privatum peto?" , de praeses antwoordt met "Habes" of "Non habes" .


[terug naar overzicht]