index2.php

» Reglement


B.b) Zingen en drinken  • De cantor heft de eerste twee regels van een lied aan, op kommando van de praeses : "Cantor, ad cantandum verbum habes" . De corona begint slechts te zingen op uitdrukkelijk bevel van de cantor!

  • De praeses kan eventueel iemand anders uit de corona laten aanheffen met het kommando : "xxx, ad cantandum verbum habes" . De aangesprokene staat recht bij het aanheffen.

  • De praeses kan het zingen van een bepaald lied of van een willekeurig gedeelte van een lied opdragen aan bvb. schachten, anciens, fakulteit X, jaar Y, commilito Z, rechtercorona enz. ...

  • Bij het einde van een lied kan de praeses de corona toedrinken met: "Prosit corona !" en daarbij eventueel vermelden hoeveel moet gedronken worden door de corona (ad libitum, ad fundum, 3 vingers enz. ...). De corona drinkt de praeses dan toe met: "Prosit Senior!"

  • Er wordt enkel gedronken door de mensen die bij de corona aanzitten. Iemand die bij de toog staat of dergelijke drinkt niet !

  • Een lid van de corona die een gegronde reden heeft om geen alcohol te drinken dient dit aan de praeses te melden. Niemand, zelfs de praeses niet, heeft het recht een lid van de corona boven zijn of haar krachten te laten drinken.

  • De schachten of, bij gebrek hieraan, de jongsten of gestraften zorgen voor het vullen en ronddragen van de glazen.


[terug naar overzicht]