index2.php

» Reglement


B.d) De salamander  • De salamander is een heildronk ter ere van iemand of iets en is dus geen wedstrijd in sneldrinken. Bijgevolg kan een strafpint bezwaarlijk een "strafsalamander" genoemd worden. De salamander wordt door de praeses ingezet met : "Ad exercitium, sanctissimi salamandris, omnes commilitones qui adsunt surgite !" . De corona staat recht en antwoordt met : "Surgimus !" . Wanneer de corona reeds rechtstaat worden "surgite" en "surgimus" vervangen door: "levate poculo" en "levamus" .

  • Hierna begint de praeses een ritmische monoloog naar eigen inspiratie waarbij de corona na iedere zin zijn goedkeuring of afkeer laat blijken. De praeses kan het woord eventueel doorgeven aan anderen in de corona. Op het einde geeft hij het kommando ad fundum te drinken.


[terug naar overzicht]