index2.php

» Reglement


B.e) Het verloop van de cantus  • De leden van de corona dragen de fakulteitspet en eventueel hun labojas. De praeses draagt zijn praeseslint, eventueel zijn toga. Iedereen is in het bezit van de Codex ; de praeses heeft ook nog een hamer om zijn bevelen kracht bij te zetten.

  • Ongedoopten zijn welkom op een cantus, evenwel is het hun verboden een fakulteitspet, labojas of toga te dragen of aan de bestuurstafel te zetelen.

  • De cantus wordt door de praeses ingezet met "Silentium, omnes ad sedes! Surgite! Het clublied! ".

  • Na het zingen van het fakulteits- of clublied wordt het "Lied van Geen Taal" aangeheven en daarna het "Gaudeamus Igitur". Deze eerste drie liederen worden rechtstaande gezongen met de pet in de rechterhand ter hoogte van het hart.

  • Om bijval met iets te betuigen wordt niet in de handen geklapt, doch met de kneukels van de vuist op tafel getrommeld. Uit respect voor bepaalde liederen wordt de klak afgenomen; wie zich betrokken voelt, staat ook recht.

  • Wanneer tijdens de cantus een praeses of een pro-Senior binnenkomt, wordt eerst het lied verder uitgezongen, daarna staat iedereen spontaan recht en zingt ter zijner ere het "Io vivat" . Hierna komt de laataangekomene ad pistum om het bestuur te begroeten en eventueel ten opzichte van de corona zijn laatkomen te verklaren, waarna hij al dan niet door de voorzittende praeses gestraft wordt.

  • Ieder ander die te laat komt wordt vanzelfsprekend gestraft, al dan niet na een kans tot uitleg.

  • De cantus wordt besloten met het "Tsjechisch drinklied" en de "Oude Roldersklacht" . Daarna wordt "Le Semeur" gezongen indien dit niet eerder gebeurde tijdens de cantus.


[terug naar overzicht]