index2.php

» Reglement


C. Overgave praesesschap  • Op de laatste cantus van het oude akademiejaar of op de eerste cantus van het nieuwe akademiejaar treedt de praeses af en installeert zijn opvolger door deze, na een korte toespraak tot de corona, tot voor zijn tafel te roepen en hem trouw te laten zweren aan het ideaal met behulp van een eedformule:

    Praeses: "Zweert gij onverbreekbaar trouw te zijn aan het principe van het Vrij Onderzoek en aan de beginselen van ... (naam van de kring) en aldus de traditie voort te zetten van de stichter van onze kring en van alle opeenvolgende praesides ?"

    Opvolger: "Ik zweer!"

    Hierna hangt de aftredende praeses het lint over de schouder van zijn opvolger en zegt: "Ego, ... (naam van praeses), senior, abdico, et te ...(naam opvolger), ex autoritate et dignitate, seniorem nomino, nominatum declaro, daclaratum proclama!"

    Hierna volgt tussen beiden een "Ave Confrater", waarna een "Io vivat" gezongen wordt voor de aftredende praeses.


[terug naar overzicht]