index2.php

» Reglement


E. Het bestuur • Het bestuur van een kring bestaat meestal uit:

  • Praeses: wordt aangesproken met: "Senior"

  • Vice-praeses: is verantwoordelijk voor het materiaal van de kring en vervangt de praeses bij diens afwezigheid.

  • Cantor: heft op verzoek van de praeses de liederen aan tijdens een cantus en leert nieuwe liederen aan.

  • Folklore-verantwoordelijke: staat in voor de studentikoze aktiviteiten van de kring.

  • Doopmeester: staat in voor het goede verloop van de doop.

  • Ab-actis: vervult de rol van secretaris.

  • Quaestor: schatbewaarder, beheert samen met de secretaris de financien.

  • Schachtentemmer: is belast met de opleiding van de schachten tot volwaardige commilitones en heeft toezicht op de schachten tijdens de cantussen.

  • Cultuurverantwoordelijke

  • Sportverantwoordelijke

  • Publikatieverantwoordelijke

  • Public-relations


[terug naar overzicht]