index2.php

» Reglement


F. De faculteitspet



 • De pet mag slechts gedragen worden door studenten die fakultair gedoopt zijn. De kleuren ervan worden bepaald door de fakulteit waarbij de student ingeschreven is, en dus niet door de kring waarbij hij of zij gedoopt is.

 • De pet is wit met een gekleurde rand (naargelang de fakulteit), behalve voor de Toegepaste Wetenschappen (Polytechnische Kring), waar ze volledig zwart is. Ze heeft een lange of korte klep, naargelang de voorkeur van de drager. Bovenop staan de letters VUB in een driehoek, vooraan het embleem van de VUB. Het embleem van de kring of de letterafkorting worden opzij of achteraan aangebracht.

 • De gebruikte kleuren zijn:

  • zwart: PK
  • rood: GK, Mesacosa
  • groen: FK
  • bordeaux: VRG
  • purper: WK
  • oranje: Solvay
  • blauw: PPK
  • grijs: PERS, LWK
  • geel: KEPS

 • Er bestaan enkel facultaire petten.

 • Vooraan op de rand worden een aantal sterren overeenkomstig het aantal akademiejaren aangebracht, behalve voor de Toegepaste Wetenschappen waar zeskanten (boulons) worden gebruikt ipv. sterren. In geen geval worden meer sterren of boulons gedragen dan het aantal akademiejaren! Voor elk gewoon jaar wordt een gouden ster gedragen, voor elk gedubbeld jaar een zilveren; behalve voor de Toegepaste Wetenschappen waar een zilveren zeskant voor een gewoon jaar en een gouden voor een gedubbeld jaar worden gedragen. De sterren of boulons worden van links naar rechts aangebracht zodat men iemands studieverloop kan aflezen.

 • Indien men van studierichting, en dus van kring verandert dan wordt de oorspronkelijke rand vervangen door een rand in de kleur van de nieuwe kring. Tevens worden de oude sterren op een achtergrond van de oude kleur op de zijkant van de petrand geplaatst. De sterren van de nieuwe studierichting worden nu vooraan in het midden geplaatst. Dit is niet nodig indien men die eerste studies beindigd heeft en zich bijvoorbeeld voor een bijzondere licentie inschrijft. In een dergelijk geval wordt het embleem van de vroegere kring na de oude sterren geplaatst en de nieuwe sterren daarnaast op een achtergrond van de nieuwe kring. De oorspronkelijke randkleur wordt daarbij behouden. Indien men twee volledige studierichtingen afwerkt wordt de petrand gehalveerd in de twee kleuren van beide studierichtingen.

 • De kleur van de nieuwe ster of boulon (goud of zilver) heeft betrekking op de resultaten van het voorbije jaar. Indien iemand dus bijvoorbeeld na een niet-geslaagd jaar begint in een andere studierichting brengt hij een zilveren ster aan.

 • Voor het volgen van extra kursussen zoals taalkursussen bvb. of het volgen van een voorbereidend jaar worden geen extra sterren of boulons geplaatst. Men mag nooit meer sterren of boulons hebben dan het aantal studiejaren, tenzij het gaat om een tweede, bijkomende, volledige inschrijving. In dit geval worden deze sterren of boulons achteraan op de rand aangebracht, op een achtergrond van de fakulteit van de tweede inschrijving. Indien men in een dergelijk geval geen examens aflegt moet de ster het volgende jaar opnieuw verwijderd worden. Na het afstuderen in een richting plaatst men het fakulteitsembleem na de laatste ster. Dit om onderscheid te maken tussen een afgestudeerde en een laatstejaars.

 • De fakulteitspet wordt eveneens gedoopt en dit volgens de tradities van de kring. Ten teken hiervan wordt in het midden van de voering een gaatje gebrand. Diegene die de pet doopt moet wel tot het bestuur van de kring behoren of (pro)praeses van een kring zijn.


[terug naar overzicht]