index2.php

» Reglement


G. Het lint  • Er bestaan slechts twee soorten linten: Het praeseslint en clublinten. Enkel studentikoze kringen dragen linten. Zelfs regionale kringen met andere studentikoze tradities in hun thuisstad dienen zich in Brussel aan de hier geldende regels te houden.

  • Het praeseslint: Dit is 2.10 m lang en 12 cm breed. Het wordt boven op de kledij over de rechterschouder gedragen, met het schild op de borst. Het akademisch jaar van het voorzitterschap wordt in een strookje op 1cm afstand van de bovenzijde van het schild in goud geborduurd. Indien men meerdere jaren praeses is worden extra strookjes geplaatst. Het wapenschild heeft de vorm van een heraldisch Vlaams schild, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. Op het schild worden geen benamingen aangebracht. De grootte is 10.5 cm op 9 cm. Er komt eveneens geen vermelding "praeses" of "senior" op vermits enkel de praeses een breed lint met schild draagt.
    Het fakultair praeseslint bestaat uit één kleur, de fakulteitskleur. Alleen bij de Polytechnische Kring is het afgeboord met een 5mm breed zilveren randje. Het schild is in twee verdeeld van boven naar onder. Rechts als men ernaar kijkt, bevindt zich de Vlaamse Leeuw (zwart of sabel op geel of goud). Op het tweede veld bevindt zich het wapen van de Fakulteit. Aan het hoofd bevindt zich een faas (= horizontale band) met de Geuzenkleuren: van boven naar beneden: oranje, blanje (wit), bleu (blauw).
    Het praeseslint van een regionale kring bestaat uit drie kleurstroken van gelijke breedte (zelfs al zijn er slechts twee kleuren) met aan de rechterkant als men ernaar kijkt de hoofdkleur van de kring. Het schild is gehalveerd of gekwadrateerd. Op de rechterkant ervan vindt men, op een veld, diagonaal de kringkleuren, de letters V, C en F (Vivat Crestat Floriat) in een pennetrek geschreven met ernaast de letterafkorting van de kring, gevolgd door een uitroepteken. Aan het hoofd kan eventueel een faas zijn met de kleuren van de kring.
    Het lint van een speciale kring (zoals Folklore Akademie) is opgebouwd zoals bij een regionale kring, het schild echter zoals bij een fakultaire kring maar met de Vlaamse : Leeuw links.

  • Het clublint: Het is slechts l.lm lang en 27mm breed. Bij een regionale kring bestaat het uit drie kleurstroken van gelijke breedte, zelfs wanneer de kring slechts twee kleuren heeft. Op het lint wordt niets vermeld. Bij een fakultaire kring bestaat het uit slechts één kleur, de fakulteitskleur; op het lint komt enkel het embleem van de kring. De anciens dragen hun lint over de rechterschouder, de schachtentemmer één over elke schouder. Schachten dragen geen clublint.

  • Een pro-senior mag zijn lint blijven dragen, zelfs al wordt hij opnieuw praeses van een andere kring.


[terug naar overzicht]