index2.php

» Reglement


H. Labojas en toga  • leder gedoopt lid van de kring heeft het recht een naar eigen smaak versierde witte labojas te dragen.

  • De toga wardt enkel gedragen door de praeses, vice- praeses en een derde bestuurslid (naargelang de kring de folkloreverantwoordelijke, de cantor of de doopmeester) van een studentikoze kring. Enkel de praeses blijft na zijn ambtstermijn, dwz. als hij pro-senior is, nog een toga dragen. Een pro-senior die praeses is geweest van verschillende kringen draagt de toga van ziin persoonlijke voorkeur.

  • In geen geval mag iemand anders dan de hierboven vermelde personen een toga dragen, zelfs niet op een doop of een St.V.

  • De toga is een enkellang rondom gesloten eendelig kleed. Voor fakultaire kringen is hij in de kleur van de kring, voor regionale kringen in drie vertikale kleurstroken zoals het lint van de praeses. Op de achterkant wordt het embleem van de kring en op de voorkant eventueel de letterafkorting van de kring aangebracht. Een persoon met een niet conforme, onterechte of niet voorziene studenten pet, toga of lint stelt zich bloot aan het sanktionerend gedrag van de studentikoze gemeenschap.


[terug naar overzicht]